loading

اجراییه ثبتی


اجراییه، ورقه ای است که برای اجرای حکم، صادر می شود. مراحل صدور اجراییه، بعد از آن که حکم دادگاه قطعی شد، انجام می گیرد. امکان اعتراض و ابطال اجراییه، در قانون، پیش بینی شده است. به اجراییه هایی که از مراجع صدور اجراییه ثبتی به موجب سند رسمی لازم الاجرا صادر می شوند، اجراییه ثبتی می گویند که آنها نیز به موجب قانون ، قابل ابطال می باشند.

مهم ترین مرحله دادرسی، اجرای حکم است که قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی، احکام آنها را وضع کرده است. زمانی که دادگاه، حکمی صادر می کند، باید به محکوم علیه ( کسی که محکوم شده است ) یا وکیل و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شود و محکوم له ( کسی که حکم به نفع او صادر شده است ) یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او، باید کتبا اجرای حکم را از دادگاه، تقاضا نماید.

اجرای حکم، با صدور اجراییه به عمل می‌ آید و انجام این امر، به وسیله دادگاه نخستین است. مراحل صدور اجراییه، احکام خاص خود را دارد و حتی بعد از صدور، دارای مهلت قانونی مقرر برای اجرا است که محکوم له و محکوم علیه، باید به آن مطلع باشند. همچنین، اجراییه ها لزوما از دادگاه صادر نمی شوند و امکان صدور آنها از مراجع ثبتی نیز امکان پذیر است.

با توجه به اهمیت بحث اجرائیه در دعاوی میان افراد، در این مقاله، قصد داریم، به این سوال پاسخ دهیم که اجراییه چیست؟ سپس در ادامه، مراحل صدور و نحوه اعتراض و ابطال اجراییه را بررسی کرده و در آخر اجراییه ثبتی و نحوه ابطال آن را توضیح خواهیم داد. اگر در خصوص اجرائیه و مراحل صدور آن سوالاتی دارید، در این مقاله همراه ما باشید.

اجراییه ثبتی

اجراییه چیست ؟

 

اجراییه در لغت، به معنای برگه ای است که به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه او است، از طرف اجرا مراجع دادگستری، مانند شورای اختلاف صادر شده و به محکوم علیه، ابلاغ می شود و پس از مهلت مقرر، اجرا حکم انجام می گیرد. در واقع اجراییه، فرم چاپی است که برای اجرای حکم و با تقاضای محکوم له صادر می شود .

 

مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: ” اجرای حکم، با صدور اجراییه به عمل می‌ آید، مگر این که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اجرای حکم با صدور اجراییه، با دادگاه نخستین است. به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی، باید تمامی مشخصات هویتی اصحاب دعوا در اجراییه نوشته شده و به امضا رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه، ممهور و برای ابلاغ فرستاده شوند.

 

مشخصات هویتی شامل نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه است و همچنین، مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه است، باید در اجراییه ذکر بشوند.

 

بر اساس ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی: ‌”برگه های اجرائیه، به تعداد محکوم‌ علیهم، به علاوه دو نسخه صادر می‌ شود. یک نسخه از آن، در پرونده دعوی و نسخه دیگر، پس از ابلاغ به‌ محکوم‌ علیه، در پرونده اجرایی، بایگانی می‌ گردد و یک نسخه نیز، در موقع ابلاغ، به محکوم‌ علیه داده می‌ شود.” در نتیجه تعداد برگ های اجراییه، به تعداد محکوم علیه ها بستگی دارد.

مراحل صدور اجراییه

برای بیان مراحل صدور اجراییه، ابتدا لازم است گفته شود که صدور اجرائیه، بدون درخواست محکوم له صورت نمی گیرد . بنابراین محکوم له، درخواست اجراییه را به دفتر دادگاه اعلام کرده و دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی، درخواست اجرای حکم را به همراه پرونده به دادگاه تقدیم می کند . دادگاه، در صورت احراز شرایط برای صدور اجراییه ، دستور لازم برای صدور آن را صادر می کند .

مراحل صدور اجراییه، شامل موارد ذیل، می باشد:

 

حکم قطعی صادر شده باشد و یا حکم بعد از دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد.

 

احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌ شود که به محکوم‌ علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد.

 

محکوم‌ له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتبا تقاضا اجرای حکم را از دادگاه کرده باشد.

 

مهلت قانونی ده روزه برای محکوم علیه در نظر گرفته می شود تا حکم را اجرا کند.

انواع مختلف اجراییه

بهتر است پیش از اینکه بدانید اجراییه ثبتی چیست با انواع اجراییه آشنا شوید. اجراییه انواع مختلفی دارد که هر کدام از مراجع مربوط به خود صادر میشوند. انواع مختلف اجرائیه­ها عبارتند از:
  • اجراییه ثبتی
  • اجراییه مالیاتی
  • دادگاه

شرایط صدور اجراییه ثبتی

در بخش­های قبل به این سوال که اجراییه ثبتی چیست پاسخ داده شد و انواع اجراییه بیان شد. حال به بیان شرایط صدور اجراییه میپردازیم. برای بیان این مساله لازم به ذکر است که ابتدا بیان شود که اگر شخصی رای محکومیت از خوانده را از دادگاه دریافت کند یا و سند رسمی طلبی را داشته باشد؛ خود فرد توانایی اجرای آن را ندارد و نمی تواند طلب را وصول کند. اگر بدهکار به عمد بدهی خود را پرداخت نکند، فرد طلبکار باید از مراجعی که قانون مشخص کرده است اقدام نماید. برای حکم دادگاه نیز واحد اجرای احکام دادگاه و به برای اسناد رسمی، واحد اجرای ثبت محل، صالح به رسیدگی به این موضوع هستند.
واحد اجرای ثبت وظایفی از جمله اجرا و اعمال مفاد اسناد رسمی مانند املاک به ثبت رسیده و اموال منقول و دیون، همچنین وثیقه و اجاره و … را بر عهده دارد. ممکن است پس از صادر شدن دستور از سوی اداره ثبت، اختلافاتی بوجود بیاید. شخصی که مخالف دستور صادره ازسوی اداره ثبت است می تواند به آن اعتراض کند.

مراجع صدور اجراییه

وکیل اجراییه ثبتی : همانگونه که بیان کردیم انواع مختلفی از اجراییه­ها وجود دارد. همچون اجراییه ثبتی، اجراییه مالیاتی و اجراییه صادره از دادگاه. این اجراییه ­ها از طریق مراجع گوناگون صادر می شوند که دادگستری یکی از جمله این موارد می باشد. در این بخش به بیان مراجع صدور اجراییه میپردازیم.
دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
در خصوص مهریه و تعهداتی که در زمان عقد ازدواج عنوان شده باشد، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
می توانند اجراییه مهریه را صادر کنند.

اجرای ثبت یا اداره ثبت

از جمله مواردی که میتوان صدور اجراییه آنها را از طرف اداره ثبت درخواست کرد، وصول چک بی محل و تسهیلات بانکی است.

دفاتر اسناد رسمی

با توجه به املاک و اموالی که ثبت شده و املاک مورد وثیقه یا اجاره، چه ثبت شده باشند چه نشده باشند، دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است مرجع صدور اجراییه آن می باشند.
اجراییه ثبتی

واحد اجرای اسناد رسمی

وکیل اجراییه ثبتی : واحد اجرای اسناد رسمی در برخی موارد توانایی‌هایی در مورد اجرای اسناد عادی و اسناد رسمی دارد. بر اساس مواد ۱، ۴ و ۵ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۲۲؛ توانایی شکایت از تصمیمات واحد اجرای اسناد رسمی در دادگاه محل مستقر در آن واحد ثبتی وجود دارد.
در واقع به جهت سهولت کار بعضی از اسناد را اجرای ثبت به جای دادگاه انجام می دهد. به عنوان مثال امکان وصول چک که یک سند عادی لازم الاجراست هم از طریق دادگاه وجود دارد و هم می‌توان از طریق اجرای ثبت انجام داد. اسناد رسمی نیز مثل سند ازدواج برای مهریه را از طریق دفاتر ازدواج و طلاق می‌توان انجام داد.

نحوه اعتراض به اجراییه

 

اعتراض به اجرائیه، در شرایطی امکان پذیر است که در قانون پیش بینی شده است. برای نمونه به موجب ماده 11 قانون جرای احکام مدنی، اگر اشتباهی در صدور اجرائیه رخ داده باشد، هر یک از طرفین می تواند، نسبت به اجراییه اعتراض کند و درخواست تصحیح یا ابطال آن را نماید. برای مثال، اگر در مشخصات هویتی یکی از اصحاب دعوا اشتباهی شده باشد و اجراییه برای شخص دیگری صادر شده باشد در این حالت امکان اعتراض به آن وجود دارد.

 

مهم ترین موارد اعتراض به اجراییه در موارد نقض رای است. موارد نقض رای در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی شرح داده شده است که اگر حکم یا قرار، دارای یکی از موارد زیر باشد، نقض می گردد. موارد نقض رای شامل موارد ذیل است:

 

دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

 

رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

 

عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

 

آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

 

تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

اگر اجراییه ای برای حکمی صادر شود که یکی از موارد بالا را دارد، در این حالت، اصحاب دعوا می توانند در دادگاه، نسبت به اجراییه اعتراض نمایند، دادگاه به این موضوع رسیدگی کرده و اگر اعتراض، دارای دلایل کافی بود اجراییه تصحیح یا باطل می گردد.

 نحوه ابطال اجراییه

 

مهم ترین موارد ابطال اجراییه، موارد نقض رای مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی است که شامل مواردی مانند نقص انجام تحقیقات مقدماتی، عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا و غیره می باشد. همچنین وجود اشتباه اثر گذار، در صدور اجراییه از موارد ابطال اجراییه می باشد.

 

در این شرایط، هریک از اصحاب دعوا که درخواست ابطال اجرائیه دارد باید به شعبه دادگاه بدوی صادر کننده رای مراجعه کرده و درخواست خود مبنی بر ابطلال اجراییه را اعلام کند، دادگاه بعد از بررسی درخواست ابطال، در صورتی که دلایل را قوی بداند، درخواست ابطال را پذیرفته و اجراییه را باطل می کند.

اجراییه ثبتی چیست و نحوه ابطال آن

 

اگر شخصی دارای سند رسمی لازم اجرایی است که در سند انجام تعهداتی درج شده و فرد خواستار انجام این تعهدات است، در این حالت او می تواند، به یکی از مراجع صدور اجراییه ثبتی، مراجعه کرده و درخواست اجرای تعهد ذکر شده، را اعلام کند. به عنوان نمونه سند ازدواج، سند رسمی لازم اجرایی می باشد که پرداخت مهریه توسط مرد در آن تعهد شده است که در این حالت زن می تواند برای اجرای تعهد پرداخت مهریه به استناد این سند ازدواج، به یکی از این مراجع صدور اجراییه ثبتی مراجعه کرده و درخواست خود را اعلام کند.

 

بنابراین، به این نمونه اجراییه ها که به موجب یک سند رسمی لازم الاجرا و توسط مراجع صالح، مانند اداره دفاتر اسناد رسمی، اداره ثبت سند و غیره صادر می شوند، اجراییه ثبتی می گویند. در اجراییه ثبتی، نام و مشخصات متعهد، متعهد له و موضوع تعهد درج شده است.

 

حال ممکن است این سوال پیش بیاید، که نحوه ابطال اجراییه ثبتی به چه صورت است؟ به موجب ماده 1 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی: “هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی‌ داشته باشد می‌ تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوی نماید.” فردی که مفاد اجراییه را مخالف قانون می داند، می تواند طرح شکایت کند. در این حالت فرد متقاضی باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و با ثبت شکایت، خواسته خود مبنی بر ابطال اجراییه ثبتی را مطرح کند.

 

به موجب ماده دو این قانون، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، در صلاحیت دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده بود. همچنین، رسیدگی به این دعوا تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، این توضیح داده شده است که اگر دادگاه، دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرا سند رسمی، ضرر جبران‌ ناپذیر باشد، به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تامین‌، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌ دهد.

نمونه درخواست اجراییه

 

همان طور که در بخش های قبل توضیح دادیم، به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه بعد از صدور حکم قطعی و با تقاضای کتبی محکوم‌ له یا‌ نماینده و یا قائم‌ مقام قانونی او از دادگاه، صادر می شود. بنابراین، برای دسترسی آسان تر شما عزیزان، یک نمونه درخواست اجراییه در ذیل قرار داده ایم، که فایل دانلود آن نیز در انتهای مقاله درج شده است.

ریاست محترم شعبه ……….

با عرض سلام و احترام

اینجانب………. در خصوص پرونده……. به شماره……… که منجر به صدور داد نامه شماره …………..مورخ ……… شده و به قطعیت رسیده است، به موجب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب سال ۱۳۵۶ درخواست صدور اجرائیه و ابلاغ آن را به محکوم علیه خانم…………. دارم .

با رعایت احترام

امضا

جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید

Rate this post

ثبت

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها