loading

اخاذی


جرم زورگیری یا اخاذی، عبارت است از اینکه فردی، با تهدید مالی، جانی و شرافتی، اقدام به درخواست مال، وجه، انجام کار یا عدم انجام کاری، از شخص دیگر نماید. حکم زورگیری در قانون مجازات اسلامی، حبس و شلاق است. عنصر مادی، قانونی و معنوی، عناصر جرم زورگیری و اخاذی هستند. عنصر مادی، به معنای انجام رفتار مجرمانه و عنصر معنوی، همان قصد ضرر رساندن به دیگری است.

قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، اقدام به پیش بینی جرایم و مجازات آن ها نموده و در پی آن است تا با جرم انگاری و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای جرایم، از حجم جرایم موجود در جامعه بکاهد. با این وجود، برخی افراد، همچنان، ابایی از مجازات های مندرج در قانون نداشته و مرتکب جرم می شوند و از این طریق، حقوق دیگر افراد را ضایع و نظم عمومی جامعه را برهم می زنند.

گروهی از مجرمین، با انگیزه های مالی، دست به جرایمی، همچون سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و سایر موارد مندرج در قانون می زنند. یکی از جرایمی که مرتکب، انگیزه مالی داشته و جان و مال و آبروی افراد را هدف قرار می دهد، اخاذی یا زورگیری است که مجازات بسیار سنگینی برای مرتکبین، در پی خواهد داشت.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که جرم اخاذی چیست و مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی، چه می باشد؟ سپس، به بررسی عناصر این جرم، از جمله عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی بپردازیم. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

اخاذی

جرم زورگیری یا اخاذی چیست؟

در پاسخ به این پرسش که جرم اخاذی چیست؟ باید به قانون مجازات اسلامی، مراجعه کرد. قانون مجازات اسلامی، در ماده 699 خود مقرر می دارد: “هرگاه، کسی دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری، نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این‌ که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد. ”

بر اساس این ماده، هرگونه تقاضای وجه یا مال، انجام کار یا عدم انجام کار، با استفاده از تهدید جانی، مالی و شرافتی یا تهدید به افشای اسرار، مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی را در پی دارد. این تهدید، می تواند در خصوص خود فرد یا خانواده او باشد و به صورت اینترنتی یا حضوری انجام شود. در هر صورت، چنانچه کسی، از راه انواع تهدید، قصد کسب مال یا وجه از دیگری را داشته باشد، مجرم محسوب و به مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهد شد. شایان ذکر است تهدید در فضای مجازی، مجازات جرم تهدید به آبروریزی در فضای مجازی را در پی خواهد داشت.

بر اساس ماده 699 قانون مجازات اسلامی، اقدام به زورگیری و اخاذی، با تهدید جانی، مالی، شرافتی فرد یا خویشاوندن او یا تهدید به فاش کردن اسرار خصوصی او و نزدیکانش، مجازات در پی دارد. مجازات شخصی که اقدام به زورگیری و اخاذی می نماید، می تواند مواردی از قرار شلاق تا 74 ضربه و یا زندان از دو ماه تا دو سال باشد.

پس از توضیح در خصوص اینکه جرم اخاذی چیست و مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی  چه می باشد، در ادامه قصد داریم در خصوص عناصر این جرم، نظیر عنصر مادی، قانونی و معنوی صحبت کنیم و مفهوم حقوقی هر یک از عناصر این جرم را بگوییم.

عناصر تشکیل دهنده جرم اخاذی

بنابراین برای تحقق جرم اخاذی، سه عنصر زیر ضروری است:

  • عنصر مادی: این عنصر شامل اعمالی مانند تهدید، اکراه و جبر است.
  • عنصر معنوی: این عنصر شامل سوء نیت مرتکب است.
  • عنصر قانونی: این عنصر شامل شرایطی است که در قانون برای تحقق جرم اخاذی ذکر شده است.

در بیان واضح‌تر باید گفت، برای رسیدگی به جرم زورگیری، باید عنصر قانونی آن یعنی وجود فشار و تأثیرگذاری غیرمشروع بر روی قربانی و وجود خسارت وارده به او یا منافعش اثبات شود. برای اثبات فشار و تأثیرگذاری غیرمشروع، باید نشان داده شود که فرد زورگو با استفاده از روش‌های نامشروع مانند تهدید به کشتن، آزار و اذیت، تحقیر و توهین، فریب و دروغ، سوء استفاده از ناتوانی یا ناآگاهی قربانی و غیره، قربانی را به عمل یا عدم عمل خود سوق داده است.

برای اثبات خسارت وارده به قربانی یا منافعش، باید نشان داده شود که قربانی به دلیل فشار و تأثیرگذاری غیرمشروع، حق یا منفعت خود را از دست داده یا به خطر افتاده است. مثلاً قربانی مجبور شده باشد پول یا مال خود را به فرد اخاذ بدهد، چک یا سند بدهکار شود، حق خود را در دادگاه عطف کند، با اخاذ رابطه جنسی داشته باشد و غیره.

عنصر قانونی جرم زورگیری یا اخاذی در قانون مجازات اسلامی

در قسمت قبل، توضیح دادیم که جرم اخاذی چیست و مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی چه می باشد. پس از توضیح در خصوص مفهوم جرم زورگیری یا اخاذی، باید، درباره عناصر این جرم، صحبت کنیم. به طور کلی، هر جرم، دارای سه عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی بوده و جرم اخاذی نیز مستثنی از این امر نیست. اولین عنصر از عناصر هر جرم، عنصر قانونی آن می باشد. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص عنصر قانونی جرم اخاذی یا زورگیری توضیح دهیم.

عنصر قانونی جرم، یعنی اینکه قانون گذار، در قانون، عملی را جرم دانسته و برای آن، مجازات تعیین کرده باشد. اما با این وجود، و با وجود اینکه جرم زورگیری یا اخاذی ( که به آن، باج گیری هم می گویند ) اهمیت زیادی دارد، قانون گذار، این عنوان مجرمانه را به طور مستقل و تحت عنوان زورگیری و اخاذی، تعریف نکرده است؛ ولیکن، به طور کلی، می توان این جرم را از ماده 699 قانون مجازات اسلامی استنباط نمود.

ماده 699 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: “هرگاه، کسی دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری، نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این‌ که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد. ” بر این اساس، می توان، ماده 699 قانون مجازات را به عنوان عنصر قانونی این جرم، لحاظ کرد.

پس از توضیح در این خصوص که عنصر قانونی جرم اخاذی چیست، در ادامه، دیگر عناصر، یعنی عنصر مادی و عنصر معنوی جرم اخاذی را نیز بررسی خواهیم کرد.

عنصر مادی جرم زورگیری یا اخاذی

در قسمت قبل، پس از پاسخ به این پرسش که جرم خاذی چیست و مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی چه می باشد؟ عناصر یک جرم را نام برده و عنصر قانونی، از عناصر جرم زورگیری یا اخاذی را تعریف کردیم. در این قسمت، قصد داریم، به تعریف یکی دیگر از عناصر جرم اخاذی یا زورگیری، یعنی عنصر مادی این جرم  بپردازیم. به طور کلی، عنصر مادی جرم، یعنی، مجرم، رفتاری که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین، جرم دانسته شده است را در عالم مادی و دنیای واقعی، انجام دهد و به عبارتی، مرتکب آن جرم گردد. عنصر مادی جرم اخاذی یا زورگیری عبارتند از:

تهدید:

تهدید یعنی، کسی، دیگری را از انجام یک کار نامشروع و غیرقانونی، بترساند؛ اعم از اینکه در ازای این ترساندن، مالی را از او بخواهد یا از او بخواهد برایش کاری انجام دهد یا از او دریافت مال یا انجام کار را نخواهد. تهدید برای اخاذی، باید به یکی از روش های تهدید به قتل، تهدید به ضرر شرف ، تهدید به ضرر نفس ، تهدید به ضرر مالی یا تهدید به فاش کردن یک سر باشد.

تقاضای مال، وجه، انجام کار و یا عدم انجام کار، به واسطه تهدید:

گفتیم در جرم تهدید، تقاضا یا عدم تقاضای دریافت مال، از تهدید شونده یا درخواست کار از او، هم می تواند صورت بگیرد و هم می تواند صورت نگیرد، اما در جرم اخاذی، این گونه نیست. دومین امری که برای تحقق جرم اخاذی، لازم است، این بوده که فرد تهدید کننده، همراه با تهدید، از تهدید شونده، درخواست مال ، وجه، انجام کار یا عدم انجام کاری را کرده باشد.

جمع هر دوی این موارد، عنصر مادی جرم زورگیری یا اخاذی را تشکیل می دهند.

عنصر روانی جرم زورگیری یا اخاذی

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که عنصر قانونی و عنصر مادی جرم زورگیری یا اخاذی چیست و گفتیم که در عنصر مادی این جرم، تهدید، باید، توام با درخواست مال، وجه، انجام کار یا عدم انجام کاری باشد. در این قسمت، قصد داریم، یکی دیگر از عناصر جرم زورگیری یا اخاذی، یعنی عنصر معنوی جرم را بررسی کنیم و بگوییم که عنصر روانی یا معنوی جرم اخاذی چیست. 

عنصر روانی یا عنصر معنوی جرم که به آن، سوء نیت نیز می گویند، یعنی فرد، قصد ضرر رساندن و آسیب به دیگری را داشته باشد. عنصر معنوی در جرم اخاذی، این است که شخص تهدید کننده، قصد ایجاد دلهره و ترس در تهدید شونده را داشته باشد و بخواهد از این طریق، کسب مال کند یا انجام امر یا عدم انجام امری را محقق نماید.

به چه صورت از فرد زورگو شکایت کنیم؟

برای شکایت از جرم زورگیری، باید مدارک و شواهد لازم را جمع‌آوری کرده و به مرجع قضایی صالح (اداره دادستانی یا شعبه حقوق عموم) مراجعه کنید. در صورت لزوم می‌توانید از کمک وکیل استفاده کنید. برای شکایت از فرد زورگو، باید به یکی از مراجع زیر مراجعه کنید:

  • دادسرا
  • اداره آگاهی
  • کلانتری

در صورت مراجعه به دادسرا، باید شکواییه‌ای تنظیم کنید و آن را به دادسرا تسلیم کنید. در شکواییه باید مشخصات خود و فرد زورگو را ذکر کنید و توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده است.

در صورت مراجعه به اداره آگاهی یا کلانتری، باید به یکی از افسران پرونده مراجعه کنید و موضوع را به او اطلاع دهید. افسر پرونده شکایت شما را ثبت می‌کند و اقدامات لازم را برای رسیدگی به پرونده انجام می‌دهد.

فراموش نکنید، در شکایت‌نامه خود باید نام و نشان فرد زورگو، شرح حادثه و خسارت وارده به شما، نحوه فشار و تأثیرگذاری غیرمشروع بر شما، مدارک و شواهد موجود و درخواست خود را ذکر کنید.

اخاذی

مراحل شکایت اخاذی و زورگیری در دادگاه

پس از ثبت شکایت، پرونده به یکی از شعب دادسرا ارجاع می‌شود. دادستان پرونده را بررسی می‌کند و در صورت لزوم از شما و فرد زورگو دعوت به توضیحات می‌کند. اگر دلایل کافی برای وقوع جرم وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.

در مرحله بعد، متهم احضار می‌شود و در برابر بازپرس یا دادیار حاضر می‌شود. بازپرس یا دادیار از متهم تحقیق می‌کند و اگر دلایل کافی برای ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد، کیفرخواست صادر می‌کند.

کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود. دادگاه کیفری یک جلسه رسیدگی تشکیل می‌دهد و طرفین دعوا را برای دفاع دعوت می‌کند. در پایان جلسه رسیدگی، دادگاه حکم خود را صادر می‌کند.

حکم ممکن است شامل تعزیرات حدودی (حبس یا جلد)، تعزیرات تشدید شده (حبس یا جلد با مدت بیشتر)، تعزیرات عادی (حبس یا جلد با مدت کمتر)، دیه، تعویض خسارت، اعلان عذرخواهی و غیره باشد. در صورت عدم رضایت از حکم صادره، می‌توانید از طریق وکیل خود از آن تجدیدنظر کنید.

مجازات جرم اخاذی و مراجع صالح رسیدگی به این جرم

مجازات جرم اخاذی در قانون مجازات اسلامی ایران به شرح زیر است:

  • در صورتی که زورگیری با تهدید جانی باشد، مرتکب به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود.
  • در صورتی که زورگیری با تهدید مالی یا حیثیتی باشد، مرتکب به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

مراجع صالح رسیدگی به جرم اخاذی

مراجع صالح رسیدگی به جرم اخاذی در قانون مجازات اسلامی ایران به شرح زیر است:

  • در صورتی که زورگیری در داخل اماکن عمومی یا معابر انجام شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
  • در صورتی که زورگیری در سایر مکان‌ها انجام شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

بنابراین مجازات جرم اخاذی بستگی به نوع و شدت فشار و تأثیرگذاری غیرمشروع، نوع و مقدار خسارت وارده به قربانی یا منافعش، نوع و مقدار مال یا منفعت به دست آمده از زورگو، نوع و مقدار خطای قربانی در بروز جرم، نوع و مقدار اثبات جرم و غیره دارد.

درنتیجه برای هر پرونده باید به حالت خاص آن توجه کرده و با استناد به قانون مجازات اسلامی و نظرات فقهای مختلف، حکم مناسب را صادر کرد. مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم اخاذی نیز، بستگی به نوع پرونده دارد. در بعضی از پرونده‌ها (مانند اخاذی جنسی) باید به دادگاه‌های کیفرخواست (شعبه حقوق عموم) و در بعضی دیگر (مانند اخاذی مالی) باید به دادگاه‌های عمومی (شعبه حقوق خصوص) مراجعه کرد.

مجازات اخاذی در فضای مجازی

جرم اخاذی در فضای مجازی به معنای این است که فردی با استفاده از رایانه یا شبکه‌های اطلاعاتی، دست به فشار روحی یا جسمی برای به دست آوردن نفع یا منفعت یا وارد کردن خسارت یا ضرر به دیگران بزند. برای مثال، اگر فردی با تهدید به منتشر کردن عکس‌های شخصی یا اطلاعات حساس دیگران در فضای مجازی، آن‌ها را مجبور به پول دادن یا کارهای نامشروع کند، جرم اخذ در فضای مجازی محسوب می‌شود.

مجازات اخاذی در فضای مجازی نیز مانند اخاذی در سایر مکان‌ها است. با این حال، در برخی موارد، مجازات اخاذی در فضای مجازی تشدید می‌شود. به عنوان مثال، اگر مرتکب اخاذی در فضای مجازی، از طریق اینترنت اقدام به اخاذی از افراد کند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. براساس قانون جرائم رایانه‌ای، مجازات جرم اخاذی در فضای مجازی شامل:

– حبس تأديبي يك تا سه سال

– جزاء نقدي يك تا سه ميليون ريال

– يكي يا هر دوي آن‌ها است

در صورت مواجهه با جرم اخاذی در فضای مجازی، باید هرچه سریع‌تر به مراجع قضایی مراجعه کنید و شکایت خود را ثبت کنید.

 

جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید

Rate this post

جرایم

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها