loading

تهدید به قتل


تهدید به مرگ ، آن است که شخص ، دیگری را از آسیب رسانیدن به جان خود یا بستگانش ، بترساند ؛ حتی اگر این تهدید را عملی نکند . حکم مجازات تهدید به قتل ، شلاق تا 74 ضربه و حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال می باشد . نحوه شکایت از جرم مذکور ، ثبت نمونه شکواییه در دفاتر خدمات قضایی است

در حالت کلی ، روابط اجتماعی میان شهروندان می بایست طبق قانون ، تنظیم شده و افراد ، از انجام اقداماتی که حقوق دیگران را تضییع نموده و یا به آنها آسیب برساند ، بپرهیزند . با این حال ، بعضا ممکن است در پی بروز اختلافات و مشکلات ، اقدامات مجرمانه ای صورت گیرد که از جمله این اقدامات مجرمانه ، می توان تهدید به قتل یا مرگ را نام برد .

صرفنظر از اینکه آیا این تهدید ، عملی شده و اقداماتی جهت به قتل رساندن و کشتن دیگری انجام شود ، خود تهدید کردن دیگری به مرگ نیز ، جرم محسوب شده و مرتکب ، قابل مجازات خواهد بود . به دلیل اینکه بعضا افراد ، حین منازعه و درگیری با دیگری ، اقدام به تهدید به مرگ می کنند ، پرداختن به جرم تهدید به مرگ و حکم مجازات قانونی آن ، ضرورت دارد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که جرم تهدید به مرگ چیست و حکم و مجازات آن چیست . در ادامه ، نحوه شکایت و رسیدگی به جرم تهدید به قتل را ذکر کرده و یک نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ را نیز ، ارائه خواهیم نمود .

جرم تهدید به مرگ چیست

در قانون مجازات اسلامی ، مجموعه ای از اقدامات مجرمانه که می تواند منجر به مجازات افراد گردد ، ذکر شده است که یکی از این جرم ها ، جرم تهدید کردن می باشد . به طور کلی ، جرم تهدید ، به این معناست که شخصی ، دیگری را نسبت به آسیب رسانیدن به جان ، مال و یا آبروی وی ، ترسانده و این امر ، منجر به ترس و سلب آرامش روانی دیگری شود .

بر این اساس ، تهدید کردن ، می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد که یکی از مهم ترین انواع تهدید ، تهدید به مرگ یا تهدید به قتل دیگری است که این موضوع ، در ضمن ماده 669 قانون مجازات اسلامی ، جرم انگاری شده است . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم به توضیح این سوال بپردازیم که جرم تهدید به مرگ چیست ، تا در قسمت بعد نیز ، حکم مجازات آن را بیان کنیم .

در خصوص جرم تهدید به مرگ ، باید به این نکته اشاره کرد که نفس تهدید کردن دیگران به قتل ، جرم بوده و مجازات دارد و این موضوع ، ارتباطی به عملی کردن تهدید ، نخواهد داشت . لذا صرف اینکه فردی ، با انجام اقدامات یا گفتارهایی ، دیگری را نسبت به سلب حیاتش ، مورد تهدید قرار بدهد ، به مجازات تهدید ، محکوم خواهد شد . تهدید به مرگ ، به صورت زیر ، در ماده 669 قانون مجازات اسلامی ، جرم انگاری شده است :

در صورتی که شخصی ، به هر نحوی ، دیگری را تهدید به قتل یا ضررهای جانی ، شرافتی یا مالی نموده و یا اینکه ، وی را نسبت به افشای اسرارش نموده باشد ، اعم از اینکه این تهدید ، متوجه خود شخص و یا بستگانش باشد و اعم از اینکه به این واسطه ، تقاضای دریافت پول ، مال یا انجام دادن یا عدم انجام کاری نماید ، به مجازات محکوم خواهد شد که در ادامه ، حکم آن را خواهیم گفت .

حکم مجازات جرم تهدید به مرگ

بر اساس قانون ، جان و مال و آبروی افراد ، محترم و مورد حمایت است . به همین دلیل ، حتی در صورتی که شخصی ، صرفا دیگری را تهدید نماید که به جان ، مال یا حیثیت او ، لطمه ای وارد می کند ، این عمل ، جرم بوده و مرتکب یا تهدید کننده ، به مجازات محکوم خواهد شد ؛ حتی اگر جرم تهدید در فضای مجازی رخ داده باشد . اما سوالی که مطرح می شود ، آن است که حکم مجازات جرم تهدید به مرگ چیست ؟

در خصوص حکم مجازات تهدید به مرگ ، می بایست ماده 669 قانون مجازات اسلامی را مورد توجه قرار داد که بر اساس این ماده ، در صورتی که شخصی ، به هر نحو ، دیگری و یا بستگان وی را تهدید به مرگ کند ، به مجازات تهدید به مرگ ، محکوم خواهد شد که این مجازات ، عبارت است از شلاق تا 74 ضربه و یا حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال .

بر این اساس ، حکم مجازات جرم تهدید به قتل ، به صرف اثبات تهدید به مرگ دیگری یا بستگان وی ، قابل اعمال است ؛ حتی اگر این تهدید ، عملی نشده و تهدید کننده ، یکی از انواع قتل را مرتکب نشود . لذا جرم تهدید به قتل ، یک جرم مطلق است .

لازم به ذکر است که جرم تهدید به قتل ، بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قابل گذشت محسوب می شود ؛ لذا صدور حکم مجازات آن ، منوط به شکایت شاکی است که در ادامه ، نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را نیز ، شرح خواهیم داد و یک نمونه شکواییه از جرم مذکور را نیز ، ارائه خواهیم نمود .

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم تهدید به مرگ

جرم تهدید به مرگ ، جرمی است که به موجب آن ، شخصی ، دیگری را نسبت به آسیب رسانیدن به تمامیت جسمانی خود یا بستگانش ، می ترساند . البته ، جرم تهدید به مرگ ، در صورتی محقق می شود که این ترساندن ، نامشروع باشد . اما اگر تهدید به مرگ دیگری ، بر یک مبنای مشروع و قانونی صورت گیرد ، نمی توان از مرتکب ، شکایت نمود . به عنوان نمونه ، در صورتی که شخصی ، به دیگری بگوید اگر دیه را نپردازی ، قصاص می شوی .

در هر حال ، جرم تهدید به مرگ ، مانند جرم تهدید به آبرو ریزی در فضای مجازی ، نیازمند رسیدگی در دادگاه جهت صدور حکم می باشد . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم نحوه شکایت و رسیدگی به جرم تهدید به مرگ را توضیح داده و در قسمت بعد نیز ، یک نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ را نیز ، ارائه نماییم .

نحوه شکایت از جرم تهدید به مرگ ، به این صورت است که شخصی که خود یا بستگانش مورد تهدید قرار گرفته اند ، می بایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و یک نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ را ، از طریق سامانه ثنا ، به ثبت برساند . البته ، حین شکایت کردن از جرم تهدید به مرگ ، می بایست علاوه بر مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی شاکی ، اسناد و مدارکی که دال بر ارتکاب جرم تهدید به مرگ هستند نیز ، به همراه داشت تا ضمیمه شکواییه شوند .

نحوه رسیدگی به جرم تهدید به مرگ ، به این صورت است که شکایت ، ابتدائا در دادسرا ، مورد رسیدگی قرار گرفته و مقامات دادسرا ، نسبت به آن ، تحقیقات مقدماتی انجام می دهند . در صورتی که با توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده ، وقوع جرم توسط متهم ، محرز دانسته شود ، پرونده ، جهت رسیدگی ثانویه ، به دادگاه کیفری ، ارجاع می شود و این بار ، قاضی دادگاه ، با رسیدگی مجدد به شکایت ، در صورت اثبات تهدید ، حکم مجازات تهدید به مرگ را برای مرتکب ، صادر می کند .

نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ

تهدید به مرگ ، از طریق انجام هر عملی که دیگری یا بستگانش را نسبت به سلب جان ایشان ، بترساند ، محقق می شود ؛ اعم از اینکه تهدید به انواع قتل ، از قبیل قتل عمدی ، در فضای مجازی به عمل آمده و یا در فضای واقعی . در هر حال ، شاکی ، برای شکایت از این جرم ، می بایست یک نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ را فراهم نموده و آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را نیز ، ضمیمه آن نمایند .

از آن جهت که ممکن است برخی از افراد ، نسبت به مرگ تهدید شده باشند ، اما از نحوه شکایت از این جرم آگاهی نداشته باشند ، در این قسمت ، قصد داریم یک نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ را ارائه نماییم که برای دانلود متن نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ ، می توان به لینک زیر ، مراجعه نمود .

 

نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ

ریاست محترم ………………….

با سلام ؛

احتراما به استحضار می رساند که مشتکی عنه ، جناب آقای ……………………………. ، به دلیل اختلافات مالی قبلی ، در تاریخ …………………………. و در ساعت ……………………………… به درب منزل اینجانب به آدرس ………………………………………… مراجعه نموده و اقدام به تهدید اینجانب و خانواده ام به قتل نمودند که گزارش نیروی انتظامی و شهادت شهود نیز ، ضمیمه شکواییه می باشد . بدینوسیله ، انجام تحقیقات بیشتر در خصوص جرم ارتکابی و صدور حکم محکومیت ایشان به دلیل جرم تهدید به مرگ را تقاضا دارم .

 

Rate this post

جرایم

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها